Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Prasóweczki

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach? Pytanie tylko pozornie skierowane jest do turystów. Potrafi istnieć natomiast skierowane zarówno do historyków, kulturoznawców-regionalistów oraz inwestorów. Zacznijmy może od tego, co w tym świecie interesuje turystów?

 

Warmia i Mazury dla gości

Granica pomiędzy Warmią i Mazurami jest wcale płynna. Umownie można te obie krainy rozdzielić linią idącą od Ostródy, potem mało na południe od Olszyna i łukiem na północ przez Mrągowo i Kętrzyn.

Czym się zatem różnią od siebie te obie krainy. W rejonie i zabytkach obecnie raczej jest niestety wskazać istotne różnice. Historycznie obie krainy w dzisiejszych wiekach połączyła wspólna historia. Wcześniej występowały je różne plemiona. Na samych Mazurach swoje korzenie zapuścili Mazowszanie. Nieprzypadkowo sam z prawdziwych periodyków mazurskich nosi tytuł „Masovia”.

Przeciętny turysta stosuje ten obszar z jeziorami, zwłaszcza z Ważnymi Jeziorami Mazurskimi. Bardziej doświadczony penetruje tamtejsze puszcze, choćby Piską i Romincką. Ta nowa na momencie dwóch poprzednich wieków była regionem łowieckim cesarza Wilhelma II. Natomiast Piską upodobali sobie twórcy, zwłaszcza pisarze, między innymi Bogdan Czeszko, Jerzy Putrament i Konstanty Ildefons Gałczyński.

Dlatego pasjonaci historii literatury zwykle odwiedzają Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu i Michała Kajki w Ogródku.

Wyczynowi turyści coraz częściej używają ze szlaków kajakowych, przynajmniej na Krutyni, Węgorapie i Gołdapie. Jeszcze większym uznaniem bawią się dawne umocnienia z okresów II wojny światowej, między drugimi w Gierłoży, Mamerkach i Gołdapi (kwatera Luftwaffe „Robinson”).

Warto zajrzeć Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej wraz z tradycyjnym (nieczynnym) szlakiem kolejowym i, najwyższymi w Polsce, mostami w Stańczykach. Wielu zaskakuje Tatarska Góra – drugi pod względem wysokości (308 m n.m.p) szczyt Mazur Garbatych ze wybierającym się w zagłębieniu szczytu dystroficznym jeziorkiem otoczonym tundrową roślinnością.

Region dla inwestorów

Naprawdę… W ostatnich j latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie inwestorów regionem Warmii i Mazur, zwłaszcza otoczeniem Wielkich Jezior Mazurskich. Do pomieszczeń cieszących się największym powodzeniem uznają się głównie Giżycko i Mikołajku. Popularne są działki nad jeziorami.

Natomiast nie tylko jeziora dają pretekst inicjatywom inwestorskim. Strona z inwestorów zakupiła dawną popegeerowski ziemię również wtedy nie ale w punktach rolniczych. Jeszcze większym uznaniem cieszy się bowiem tutejsza agroturystyka.

Zobacz Czego szukamy na Warmii i Mazurach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *