Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Analiza pierwsza częścią analizy finansowej

Prasóweczki

Analiza wstępna częścią analizy finansowej Jak może większości (o ile nie wszystkim) wiadomo, analiza gospodarcza jest zbiorem danych o owocach i kondycji gospodarczej przedsiębiorstwa. Można również dodać, że przeprowadzenie takiej analizy jest niezbędne. Co więcej, analizę finansową można wykonywać z dalekich przyczyn, na czym nie będziemy się a już skupiać. Problemem tego kontekstu są informacje powiązane z analizą wstępną.

Co ważna powiedzieć na fakt analizy wstępnej?

Analiza wstępna wyróżnia się na różne obszary, na startu wykonywana jest analiza pionowa i pozioma. Analiza pionowa jest ustaleniu procentowego udziału cenie w cen zagregowanej. Za przykład może posłużyć choćby udział aktywów trwałych w aktywach ogółem. Analiza pionowa jest określeniu głównych obszarów działania przedsiębiorstwa. Co do analizy poziomej, analiza pozioma zezwala na analizę zmian powstających w biurze.

W dalszej koleje są źródła finansowania majątku, należy określić wielkość kapitału własnego, stałego i obrotowego netto. Kapitał domowy to pełne pasywa pomniejszone o wszystkie zobowiązania.
Kapitał szły to pieniądz własny + zobowiązania długoterminowe. Warto również podkreślić, że zobowiązania długoterminowe przedstawia się jako długoterminowe zaangażowanie kapitałów innych w akcję.
Kapitał obrotowy netto więc po prostu różnica pomiędzy kapitałem stałym i aktywami trwałymi. Można te opowiadać o mocy pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Kolejny ruch to pytanie struktury kapitałowo-majątkowej. Badanie tej struktury jest identyczne z wyznaczeniem następujących wskaźników: wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym, wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkoterminowym, wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w budowaniu aktywów ogółem i wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w budowaniu aktywów obrotowych.

Na wynik przylega do wyceny bilansowej, czyli najkrócej mówiąc, określenia liczby przedsiębiorstwa.

Zobacz również Analiza wstępna częścią analizy finansowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *